Velkommen til Natteravnene Halden

Oppdatert logg:

Retningslinjer for vandringer

1. En gruppe på vandring skal bestå av minst 3 og maks 5 personer. Hver gruppe skal ha en vandringsansvarlig*.

2. Vær høflig og korrekt. Dårlig oppførsel slår tilbake på alle som går natteravn.

3. Gi dere tid til å prate med folk som tar kontakt.

4. Ikke vær moraliserende. Vis respekt.

5. Gruppens formål er å forebygge volds- og skadeverkssituasjoner. Gruppen skal ikke gripe inn i voldssituasjoner som er
i gang.

A. Hvis det oppstår en voldssituasjon:
Få overblikk over situasjonen.
Kontakt politiet, bli på stedet og observer til de kommer.
Ikke utsett deg selv eller andre for fare. Egen sikkerhet er viktig.

B. Hvis noen faller om på gata eller er skadet:
Forsikre deg om at personen ikke kan bli overkjørt eller på annen måte bli ytterligere skadet.
Tilkall hjelp (ambulanse, politi).
Gi førstehjelp.

C. Hvis dere finner en person liggende på gata:
Prøv å få kontakt med personen.
Sjekk om vedkommende er skadet.

a) Hvis personen er våken:
Identifiser deg selv som natteravn.
Spør om personen trenger bistand. Ikke hjelp dem som ikke ønsker det. Ring eventuelt ambulanse/politi ved behov.
Råd personen til å komme seg hjem, slik at han/hun unngår å bli utsatt for vold, ran, kuldeskade eller lignende.

b) Hvis det ikke oppnås kontakt:
Vurder situasjonen; sjekk om personen puster og om det er noen form for reaksjon ved tilsnakk og berøring.
Tilkall hjelp (ambulanse, politi).
Gi førstehjelp.


6. Gå ikke inn i puber, restauranter eller lignende steder hvis ikke personalet inviterer inn.

7. Ikke ta kontakt med noen som holder på å sette sprøyte.

8. Ikke gi penger til dem som spør. Si alltid at natteravnene ikke har penger med på vandring.

9. Har det skjedd noe, og politiet allerede er på plass, holder natteravnene seg unna. Observer heller omgivelsene.

* Vandringsansvarlig:
Har det overordnede ansvaret for vandringen. Kontaktperson hvis man er forhindret fra å møte til vandring.
Har overordnet ansvar hvis vandrere skulle komme til skade. 
Info til Barn og unge!
-
 
Rockehuset
www.ungdomino.no
www.ferieklubb.no
Halden kulturskole
-
.
Trenger du noen å snakke med ?
-
  Barn og unges kontakttelefon:
           800 33 321
-
   Homofiles ungdomstelefon :     
           810 00 277
-
  Mental helse 
  Hjelpetelefonen:  
          810 30 030
-

VI ER DER FOR DEG !!

 

 

 

 

 

 

 Hjemmesiden er sponset av

monsternett.no 

 

Free Hit Counter

Sidevisninger

Free Hit Counter
Free Hit Counter