Velkommen til Natteravnene Halden

Oppdatert logg:

Natteravnene i Halden har tatt et opphold for vinteren , og starter opp vandringene igjen til våren .

 

Ravnene er en humanitær grasrotbevegelse som har som formål å forebygge vold og skadeverk.

Natteravnene skal ha evnen til å tenke klart når andres tanker har låst seg.

Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige for mennesker ute i lokalmiljøet. Virksomhetens idé er at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk. Synlige voksne reduserer hærverk betydelig. 

Natteravnene skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, dog uten å tre inn i noen behandlerrolle. Dette skjer i hovedtrekk ved at Natteravnene formidler kontakt til det offentlige hjelpeapparatet. Natteravnene har god tilgang og blir tatt på alvor både av politiet og andre hjelpeinstanser.

Natteravnene opptrer ikke som "B-politi" eller sikkerhetsvakter og ikke utøve noen form for myndighet. Natteravnene har et positivt menneskesyn. Vi moraliserer ikke og behandler alle med respekt.

- Vi vil gjøre lokalmiljøets gater, veier og områder tryggere for alle aldersgrupper

- Vil vil dempe rus-, volds- og skadeverksutfordringene i lokalmiljøet.

- Vil vil være med å utvikle naturlig kontakt mellom barn/unge og edrue voksne.

- Vi vil bevisstgjøre om at det er naturlig å melde fra om straffbare forhold.

Natteravnene fungerer som en forsterkning av det sosiale nettverket. Edrue, voksne personer som viser omsorg og interesse og som tar kontakt med barn og unge, representerer normalitet og stabilitet i et kanskje urolig og ustabilt nærmiljø. Hvis en gruppe kommer over en konfliktsituasjon griper den ikke fysisk inn, men tar kontakt med politiet. Natteravnene holder seg så i bakgrunnen og gir bistand hvis politiet oppfordrer til det. Natteravnene har ingen autoritet utover den alle myndige borgere har.

Vi vandrer i Halden sentrum fredager. Oppstart er normalt 20.30 på Frivillighetssentralen og vi går frem til ca. 01.00. Ved spesielle arrangementer, f.eks natt til 1.mai og natt til 17.mai kan disse tidene bli forandret.

En natteravn er en edru synlig voksen som er tilstede for alle som vil ta kontakt. Sunt bondevett og kontaktskapende evner er en fordel men ingen betingelse. Alle voksne er i utgangspunktet velkomne å gå natteravn. Det er ingen aldersgrense oppad. 

Det er viktig å ha gode sko og varme klær. Selv sommernatten kan bli kald uten riktige klær. Mosjonen og muligheten for sosial samvær med andre ravner og givende samtaler med ungdom i alle aldre er tilleggsgoder.

Så ta med en venn/venninne og meld deg som natteravn i Halden, du er hjertelig velkommen.

Hvis mange melder seg så vil ravningen bli utvidet til å omfatte områder også utenfor sentrum.

Med hilsen

Natteravnene i Halden.

 

  
Info til Barn og unge!
-
 
Rockehuset
www.ungdomino.no
www.ferieklubb.no
Halden kulturskole
-
.
Trenger du noen å snakke med ?
-
  Barn og unges kontakttelefon:
           800 33 321
-
   Homofiles ungdomstelefon :     
           810 00 277
-
  Mental helse 
  Hjelpetelefonen:  
          810 30 030
-

VI ER DER FOR DEG !!

 

 

 

 

 

 

 Hjemmesiden er sponset av

monsternett.no 

 

Free Hit Counter

Sidevisninger

Free Hit Counter
Free Hit Counter